Giới thiệu nghề Điều Dưỡng Đức – Altenpfleger-in

Giới thiệu nghề Điều Dưỡng Đức – Altenpfleger-in

Phẩm chất và khả năng để học học nghề Điều dưỡng:

🎁 Sẵn sàng giúp đỡ: chăm sóc bệnh nhân.

🎁 Khả năng hiểu và thông cảm với Bệnh nhân.

🎁 Người cầu toàn: Lựa chọn thuốc đúng với bệnh của từng bệnh nhân.

Giới thiệu nghề Khách Sạn (Hotelfachmann-Frau)

Giới thiệu nghề Khách Sạn (Hotelfachmann-Frau)

Phẩm chất và khả năng để học nghề Khách sạn

🎁 Uy tín, thân thiện. Linh hoạt, chủ động về mặt thời gian

🎁 Khả năng làm việc theo nhóm. Kiên nhẫn và tự kiểm soát

🎁 Có trí nhớ, nhận diện khuôn mặt và khả năng toán học tốt

Giới thiệu nghề Đầu bếp (Koch-Köchin)

Giới thiệu nghề Đầu bếp (Koch-Köchin)

Phẩm chất và khả năng để học học nghề Đầu bếp:

🎁 Kỹ năng làm việc theo nhóm.

🎁 Là một người cầu toàn, cẩn thận.

🎁 Tuân thủ đúng các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

🎁 Bạn có một đôi tay khéo léo, nhanh nhẹn và sáng tạo.

Giới thiệu nghề Cơ Khí (Anlagenmechaniker-In)

Giới thiệu nghề Cơ Khí (Anlagenmechaniker-In)

Phẩm chất và khả năng để học nghề Cơ khí:

🎁 Có kiến thức sử dụng máy móc, thiết bị điện tử và công cụ khác

🎁 Kỹ năng làm việc theo nhóm.

🎁 Là một người cầu toàn, cẩn thận.

🎁 Bạn có một bàn tay lành nghề, nhanh nhẹn và sáng tạo.