Du học nghề Đức ngành khách sạn nhà hàng với Dehoga Thüringen

Du học nghề Đức ngành khách sạn nhà hàng với Dehoga Thüringen

Thời gian từ  9h00-12h00, sáng thứ 5, ngày 05.10.2017.

DEHOGA Thüringen - nơi ươm mầm và phát triển nhân lực tương lai, là trường đào tạo nhân lực trực thuộc tập đoàn DEHOGA có các cơ sở đào tạo trên toàn nước Đức.

Sài Gòn giải phóng #Bài hát Đức

Sài Gòn giải phóng #Bài hát Đức

Kỷ niệm 45 năm Giải phóng Sài Gòn. #Bài hát bằng tiềng Đức theo nhạc Đức.