Hướng dẫn hồ sơ Visa du học nghề Đức

Hướng dẫn hồ sơ Visa du học nghề Đức

Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục bằng tiếng Đức

Bằng tốt nghiệp phổ thông : Công chứng 

Thư chấp thuận của cơ quan lao động liên bang.

Bảo đảm chi phí sinh hoạt/ Chứng minh có đủ khả năng tài chính:

Tổng hợp chi phí du học nghề Đức (Dual Berufsausbildung)

Tổng hợp chi phí du học nghề Đức (Dual Berufsausbildung)

Chương trình đào tạo nghề kép (Dual Berufsausbildung) là chương trình đào tạo nghề miễn phí cho người nước ngoài tại Đức trong thời gian từ 24-48 tháng bao gồm học lý thuyết nghề tại trường nghề và thực hành nghề có trả lương tại doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, Người học sẽ được sắp xếp việc làm với chế độ như người bản địa và cơ hội được định cư tại Đức.

Thư động lực du học nghề Đức

Thư động lực du học nghề Đức

Thư động lực phải có sự kết nối giữa nghề bạn chọn học với năng lực học tập, tính cách bản thân, sự đam mê, hoàn cảnh gia đình, v.v

Mở tài khoản phong tỏa du học nghề Đức

Mở tài khoản phong tỏa du học nghề Đức

Theo quy định của Đại sứ quán Đức (cập nhật tháng 9.2016),  một trong những điều kiện bắt buộc khi nộp nộp hồ sơ xin VISA chương trình du học nghề Đức là: Đảm bảo chi phí sinh hoạt/ Chứng minh có đủ khả năng tài chính. Bao gồm: