Hợp tác đào tạo và tuyển sinh du học nghề Đức

Hợp tác đào tạo và tuyển sinh du học nghề Đức

Khi nói đến các đối tác kinh doanh của chúng tôi, Nhật Vinh ETS hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của các bên trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi, bí mật của khách hàng cũng như của đối tác trên tinh thần tất cả cùng có lợi và hài lòng với dịch vụ do chúng tôi cung cấp.  

Giới thiệu hệ thống du học nghề Đức

Giới thiệu hệ thống du học nghề Đức

Là nhièu đơn vị du học có giấy phép hợp tác và liên kết với nhau đi vào hoạt động sớm nhất tại Hà Nội từ tháng 02.2001, tự hào về uy tín, chất lượng dịch vụ  dành cho khách hàng. Chúng tôi là đại diện hợp pháp của các trường đào tạo nghề, các doanh nghiệp đào tạo thực hành có trả lương tại CHLB Đức tổ chức chương trình du học nghề Đức tại Việt Nam.