Học bổng du học nghề Đức

Ngày đăng bài : 5/5/2020 10:11:36 PM

Du học Nhật Vinh ETS và đối tác xin thông báo các học bổng 2021 dành cho các bạn Học viên có hạnh kiểm tốt và học tập xuất sắc với điểm học tiếng Đức trung bình từ 70% trở lên. Tổng giá trị Học bổng trên 4,5 tỉ VNĐ.

Học bổng du học nghề Đức

0

HỌC BỔNG DU HỌC NGHỀ ĐỨC 2021

Du học Nhật Vinh ETS và đối tác xin thông báo các học bổng đa dạng dành cho các bạn Học viên có hạnh kiểm tốt và học tập xuất sắc với điểm học tiếng Đức trung bình từ 70% trở lên. Tổng giá trị Học bổng trên 4,5 tỉ VNĐ. Vui lòng xem chi tiết links các Học bổng dưới đây:

1- Học bổng tiếng Đức online A5S: 10 Trđ * không giới hạn số lượng

2- Học bổng Covid-19 nghề Điều dưỡng Đức: 50 Trđ * 10 suất

3- Học bổng nghề Điều dưỡng Đức: 30 Trđ * 20 suất

4- Học bổng nghề Cơ khí Đức: 30 Trđ * 20 suất

5- Học bổng nghề Lái xe Đức: 30 Trđ * 20 suất

6- Học bổng khuyến học Đức: 10 Trđ * 220 suất

7- Hướng dẫn đăng ký học bổng du học nghề Đức1

 HỌC BỔNG TIẾNG ĐỨC ONLINE A5S 

🎁 Chính sách ưu đãi học phí dành cho các bạn yêu tiếng Đức khi đăng ký các học tiếng Đức online A5S (áp dụng đến 31.08.2020)2.000.000đ/cấp độ (từ A1.1 đến A2.2). 

Đặc biệt, sau khi học xong cấp độ tiếng Đức A1.1 nếu bạn đạt điểm kiểm tra từ 65% trở lên và ký hợp đồng tham gia chương trình du học nghề Đức cùng Nhật Vinh ETS, bạn sẽ được nhận Học bổng học tiếng Đức online A5S ngay sau khi bạn đạt kết quả học tập từng trình độ (không giới hạn thời gian nhập học). Cụ thể:

🎁 Bạn không phải đóng học phí cho các cấp độ tiếng Đức còn lại: tính đến hết trình độ A2.2 và khóa luyện thi A2 (áp dụng cho cả 2 chương trình học tiếng Đức online và offline). Nếu học phí đã đóng trước cho các cấp độ học tiếng Đức còn dư sẽ được hoàn trả lại trong trường hợp này.  

🎁 Học bổng tiếng Đức online A5S trị giá 05Trđ nếu bạn đạt điểm trung bình học tiếng Đức online trình độ A1 từ 70% trở lên (chỉ áp dụng đối với Học viên tham gia chương trình học tiếng Đức online).

🎁 Học bổng tiếng Đức online A5S trị giá 05Trđ nếu bạn đạt điểm trung bình học tiếng Đức online trình độ A2 từ 70% trở lên (chỉ áp dụng đối với Học viên tham gia chương trình học tiếng Đức online).

Ngoài học bổng tiếng Đức online A5S này bạn vẫn có thể được nhận tiếp một trong những Học bổng du học nghề Đức dưới đây.2 

Về đầu trang

HỌC BỔNG CHIẾN THẮNG COVID-19

(áp dụng cho các bạn Học viên đăng ký học nghề Điều dưỡng Đức)

Nhằm vinh danh đội ngũ y bác sĩ đóng góp vào chiến thắng đại dịch COVID-19, du học Nhật Vinh ETS và đối tác cấp Học bổng chiến thắng Covid-19 với nội dung sau: 

Tổng giá trị học bổng: 500Trđ

Giá trị học bổng: 50Trđ/suất.

Kỳ nhập học tại Đức: 03.2021

Số lượng học bổng: 05 suất

Gửi bài luận đăng ký nhận Học bổng từ:  01.05.2020 đến 31.10.2020 

Thời gian xét Học bổng từ: 04.11.2020 đến 12.11.2020 

Kỳ nhập học tại Đức: 09.2021

Số lượng học bổng: 05 suất

Gửi bài luận đăng ký nhận Học bổng từ:  01.11.2020 đến 30.04.2021 

Thời gian xét Học bổng từ: 04.05.2021 đến 12.05.2021. 

Điều kiện nhận học bổng chiến thắng Covid-19

(bạn phải đạt đủ 04 điều kiện dưới đây)

🎁  Bạn viết một bài luận khoảng 800 từ bằng tiếng Việt với chủ đề về nghề Điều dưỡng gửi tới du học Nhật Vinh ETS qua địa chỉ email: a5s@nhatvinhets.com

🎁  Điểm Học bạ trung bình các môn lớp 11, lớp 12 THPT phải từ 8,0 trở lên.

🎁  Bạn có chứng chỉ tiếng Đức trình độ A2 theo yêu cầu của Đại sứ quán Đức từ 70% trở lên.

🎁  Bạn thi đạt trình độ tiếng Đức B1 > 70% (miễn phí) do chương trình “Học tiếng Đức Online A5S” tổ chức.3

Về đầu trang

HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG ĐỨC

(áp dụng cho các bạn yêu tiếng Đức và có điểm học bạ từ 7,5 trở lên)

Tổng giá trị học bổng: 600Trđ

Giá trị học bổng: 30Trđ/suất.

Kỳ nhập học tại Đức: 03.2021

Số lượng học bổng: 10 suất

Gửi bài luận đăng ký nhận Học bổng từ:  01.05.2020 đến 31.10.2020 

Thời gian xét Học bổng từ: 04.11.2020 đến 12.11.2020 

Kỳ nhập học tại Đức: 09.2021

Số lượng học bổng: 10 suất

Gửi bài luận đăng ký nhận Học bổng từ:  01.11.2020 đến 30.04.2021 

Thời gian xét Học bổng từ: 04.05.2021 đến 12.05.2021. 

Điều kiện nhận học bổng Điều dưỡng Đức

(bạn phải đạt đủ 03 điều kiện dưới đây)

🎁  Điểm Học bạ trung bình các môn lớp 11, lớp 12 THPT phải từ 7,5 trở lên.

🎁  Bạn có chứng chỉ tiếng Đức trình độ A2 theo yêu cầu của Đại sứ quán Đức từ 70% trở lên.

🎁  Bạn thi đạt trình độ tiếng Đức B1 > 65% (miễn phí) do chương trình “Học tiếng Đức Online A5S” tổ chức.4

Về đầu trang

HỌC BỔNG CƠ KHÍ ĐỨC

(áp dụng cho các bạn yêu tiếng Đức và có điểm học bạ từ 7,5 trở lên)

Tổng giá trị học bổng: 600Trđ

Giá trị học bổng: 30Trđ/suất.

Kỳ nhập học tại Đức: 03.2021

Số lượng học bổng: 10 suất

Gửi bài luận đăng ký nhận Học bổng từ:  01.05.2020 đến 31.10.2020 

Thời gian xét Học bổng từ: 04.11.2020 đến 12.11.2020 

Kỳ nhập học tại Đức: 09.2021

Số lượng học bổng: 10 suất

Gửi bài luận đăng ký nhận Học bổng từ:  01.11.2020 đến 30.04.2021 

Thời gian xét Học bổng từ: 04.05.2021 đến 12.05.2021. 

Điều kiện nhận học bổng Cơ khí Đức

(bạn phải đạt đủ 03 điều kiện dưới đây)

🎁  Điểm Học bạ trung bình các môn lớp 11, lớp 12 THPT phải từ 7,5 trở lên.

🎁  Bạn có chứng chỉ tiếng Đức trình độ A2 theo yêu cầu của Đại sứ quán Đức từ 70% trở lên.

🎁  Bạn thi đạt trình độ tiếng Đức B1 > 65% (miễn phí) do chương trình “Học tiếng Đức Online A5S” tổ chức.5

Về đầu trang

HỌC BỔNG LÁI XE ĐỨC

(áp dụng cho các bạn yêu tiếng Đức và có điểm học bạ từ 7,5 trở lên)

Tổng giá trị học bổng: 600Trđ

Giá trị học bổng: 30Trđ/suất.

Kỳ nhập học tại Đức: 03.2021

Số lượng học bổng: 10 suất

Gửi bài luận đăng ký nhận Học bổng từ:  01.05.2020 đến 31.10.2020 

Thời gian xét Học bổng từ: 04.11.2020 đến 12.11.2020 

Kỳ nhập học tại Đức: 09.2021

Số lượng học bổng: 10 suất

Gửi bài luận đăng ký nhận Học bổng từ:  01.11.2020 đến 30.04.2021 

Thời gian xét Học bổng từ: 04.05.2021 đến 12.05.2021. 

Điều kiện nhận học bổng Lái xe Đức

(bạn phải đạt đủ 03 điều kiện dưới đây)

🎁  Điểm Học bạ trung bình các môn lớp 11, lớp 12 THPT phải từ 7,5 trở lên.

🎁  Bạn có chứng chỉ tiếng Đức trình độ A2 theo yêu cầu của Đại sứ quán Đức từ 70% trở lên.

🎁  Bạn thi đạt trình độ tiếng Đức B1 > 65% (miễn phí) do chương trình “Học tiếng Đức Online A5S” tổ chức.6

Về đầu trang

HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC ĐỨC

(áp dụng cho các Bạn thi đạt trình độ tiếng Đức A1, A2 do A5S tổ chức miễn phí)

Tổng giá trị học bổng: 2.200Trđ

Giá trị học bổng: 10Trđ/suất.

Kỳ nhập học tại Đức: 03.2021

Số lượng học bổng: 110 suất

Gửi bài luận đăng ký nhận Học bổng từ:  01.05.2020 đến 31.10.2020 

Thời gian xét Học bổng từ: 04.11.2020 đến 12.11.2020 

Kỳ nhập học tại Đức: 09.2021

Số lượng học bổng: 110 suất

Gửi bài luận đăng ký nhận Học bổng từ:  01.11.2020 đến 30.04.2021 

Thời gian xét Học bổng từ: 04.05.2021 đến 12.05.2021. 

Điều kiện nhận học bổng Khuyến học Đức

(bạn phải đạt đủ 03 điều kiện dưới đây)

🎁  Bạn thi đạt trình độ tiếng Đức A1 do A5S tổ chức (miễn phí) > 70%. 

🎁  Bạn thi đạt trình độ tiếng Đức A2 do A5S tổ chức (miễn phí) > 70%. 

🎁  Bạn thi đạt chứng chỉ trình độ tiếng Đức A2 từ 70% trở lên.7

Về đầu trang

Đăng ký Học bổng du học nghề Đức

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

Bước 1. Bạn đọc, tìm hiểu kỹ về chương trình.

Năng lực học tập của Bạn phù hợp với loại Học bổng nào? 

Chương trình tuyển sinh du học nghề Đức nào phù hợp với Bạn.

Chương trình đào tạo tiếng Đức online hoặc offline A5S.

Bước 2. Liên hệ với Đại diện tuyển sinh.

Bạn liên hệ với Đại diện tuyển sinh của chúng tôi nếu cần tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Bạn chọn loại Học bổng và gửi mẫu "Phiếu đăng ký Học bổng" tới a5s@nhatvinhets.com.

Bạn Scan màu hồ sơ liên quan gửi kèm (nếu có). Ví dụ: Học bạ THPT.  

Chứng chỉ tiếng Đức hoặc đăng ký lịch thi tiếng Đức (miễn phí) do A5S tổ chức.

Thông tin liên hệ

🎁 Số điện thoại, Zalo, Viber: 0903222942.

Email: a5s@nhatvinhets.com

hoặc Đại diện tuyển sinh của chương trình tại địa phương.

Xem thêm:

🎁  Luyện nghe tiếng Đức qua 100 bài hội thoại tiếng Đức theo chủ đề.

🎁  Lịch khai giảng tiếng Đức Online A5S

🎁  Kế hoạch học tiếng Đức trình độ A1

Về đầu trang


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN