Thư động lực du học nghề Đức

Ngày đăng bài : 3/19/2020 11:42:26 AM

Thư động lực phải có sự kết nối giữa nghề bạn chọn học với năng lực học tập, tính cách bản thân, sự đam mê, hoàn cảnh gia đình, v.v

Thư động lực du học nghề Đức

Thư động lực phải có sự kết nối giữa nghề bạn chọn học với năng lực học tập, tính cách bản thân, sự đam mê, hoàn cảnh gia đình, v.v

NGUYEN NHAT VINH

Số hộ chiếu: C0000000

XXX, XXX, Nghệ An, Việt Nam

Di động: 0000 000 000 - Email: xxxxxx@gmail.com

Hà Nội, ngày xx/ xx/ xxxx

Kính gửi: Văn phòng Visa Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Mở bài:

Tôi là Nguyễn XX, viết thư này … tham gia chương trình đào tạo nghề kép Điều dưỡng viên/ Nhà hàng khách sạn, Cơ khí … thực hành có trả lương tại Đức bắt đầu từ ngày xx/xx/2020.

Thân bài:

Chia làm 3-4 đoạn văn có nội dung nhỏ khác nhau, có thể thay đổi thứ tự đoạn văn tùy theo cách viết của mỗi người và phải có sự kết nối giữa nghề bạn chọn học tại Đức với năng lực học tập, tính cách bản thân hoặc sự đam mê, hoàn cảnh gia đình, v.v.

Năng lực học tập, làm việc, tính cách, sở thích, kinh nghiệm, lý do …

(Có thể lựa chọn một số nội dung dưới đây)

  • Nêu rõ năng lực học tập, làm việc, tính cách, sở thích, trải nghiệm thực tế, năng lực đặc biệt, văn hóa, văn nghệ CÓ THỂ bổ trợ cho nghề dự định học.

  • Nêu rõ hoàn cảnh gia đình, xã hội, sở thích, v.v. NẾU liên quan đến nghề dự định học.

  • Nêu một số kiến thức nghề đã học tập tại Việt Nam liên quan đến nghề tại Đức mà bạn quan tâm nhất.

  • Nêu ưu điểm của chương trình học nghề Đức.

Kết luận: Quyết định lựa chọn nghề học tập tại Đức.

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TẠI ĐỨC

Khoá học B1-B2 tại Đức

Thời lượng đào tạo 400 tiết bao gồm tiếng Đức học thuật và tiếng Đức chuyên ngành trong 6 tháng, từ  ngày 01.10.2020 – 31.03.2021.

Tiền phong tỏa khi học tiếng Đức B1-B2 = 853 Eur * 6 tháng

= 5.118 Eur

Học phí Telc-B2, lệ phí thi Telc B2, tài liệu học tập

= 2.100 Eur

Khoá học nghề điều dưỡng tại Đức

Thời lượng đào tạo 36 tháng, từ 01.04.2021 – 31.03.2024 tại Đức. Chương trình đào tạo nghề bao gồm 2.100 tiết lý thuyết và 2.500 tiết thực hành với một số môn học như: …

Tiền phong tỏa học nghề năm 1: (929 Eur – 950 Eur) * 12 tháng

= Không thiếu

Tiền phong tỏa học nghề năm 2: (929 Eur – 1.022 Eur) * 12 tháng

= Không thiếu

Tiền phong tỏa học nghề năm 3: (929 Eur – 1.108 Eur) * 12 tháng

= Không thiếu

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ về tài chính để chi trả số tiền nêu trên, cụ thể như sau:

Tiền có phong tỏa tài khoản Euro tại Đức

= 5.118 Eur

Số tiền trong sổ tiết kiệm là 80.000.000 VNĐ, tương đương

= 3.000 Eur

Khoá học khách sạn nhà hàng

Thời lượng đào tạo 24 tháng, từ 01.04.2021 – 31.03.2023 tại Đức. Chương trình đào tạo nghề bao gồm 2.100 tiết lý thuyết và 2.500 tiết thực hành với một số môn học như: …

Tiền phong tỏa học nghề năm 1: (929 Eur – 750 Eur) * 12 tháng

= 2.148 Eur

Tiền phong tỏa học nghề năm 2: (929 Eur – 750 Eur) * 12 tháng

= 2.148 Eur

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ về tài chính để chi trả số tiền nêu trên, cụ thể như sau:

Tiền có phong tỏa tài khoản Euro tại Đức

= 9.414 Eur

Số tiền trong sổ tiết kiệm là 80.000.000 VNĐ, tương đương

= 3.000 Eur

Kết luận:

Cam kết học tập đảm bảo kết quả tốt theo kế hoạch học tập tại Đức. Nêu quyết tâm thực hiện kế hoạch bằng hành động cụ thể ngay từ khi còn đang học ở Việt Nam.  

Tôi rất mong Quý văn phòng Visa xem xét, tạo điệu kiện cho tôi được học tập và làm việc theo chương trình đào tạo nghề Điều dưỡng/ Khách sạn nhà hàng tại CHLB Đức theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

(ký tên)

Nguyễn Nhật Vinh


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN