Hướng dẫn viết thư động lực du học Đức

Ngày đăng bài : 12/30/2018 7:08:56 PM

Thư động lực phải có sự kết nối giữa nghề bạn chọn học với năng lực học tập, tính cách bản thân, sự đam mê, hoàn cảnh gia đình, v.v

Hướng dẫn viết thư động lực du học Đức

Hướng dẫn viết thư động lực

NGUYỄN X X

Sinh ngày: XX/ XX/ XXXX.

Số hộ chiếu: C0000000

XXX, Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam

Di động: 0000 000 000 - Email: xxxxxx@gmail.com

Hà Nội, ngày xx/ xx/ xxxx

Kính gửi: Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Mở bài:

Tôi là Nguyễn XX, viết thư này … tham gia chương trình đào tạo nghề kép Điều dưỡng viên/ Nhà hàng khách sạn, Cơ khí … thực hành có trả lương tại Đức bắt đầu từ ngày xx/xx/2017.

Thân bài:

Chia làm 4-5 đoạn văn có nội dung nhỏ khác nhau, có thể thay đổi thứ tự đoạn văn tùy theo cách viết của mỗi người và phải có sự kết nối giữa nghề bạn chọn học với năng lực học tập, tính cách bản thân, sự đam mê, hoàn cảnh gia đình, v.v

Năng lực học tập, làm việc

Nêu rõ năng lực học tập, làm việc, tính cách, sở thích, năng lực đặc biệt, văn hóa, văn nghệ CÓ THỂ bổ trợ cho nghề dự định học

Nêu rõ hoàn cảnh gia đình, xã hội, sở thích, v.v. NẾU liên quan đến nghề dự định học.

Liên hệ kiến thức, kinh nghiệm đã học cao đẳng/ đại học trước đây có Môn nào? Kỹ năng nào? Có thể áp dụng được với nghề dự định học không?  

Nêu kế hoạch học tập tại Việt Nam và kế hoạch học tập tại Đức:.

Vì sao biết đến nghề/chương trình? Nêu được ưu điểm của chương trình đào tạo nghề kép tại Đức. Dự tính sẽ học những môn cơ bản nào? Việc làm sau khi tốt nghiệp? Tương lai của nghề khi về VN?

Kế hoạch học tập tại Đức:

Học tiếng Đức B2 ở đâu? Bao nhiêu tiết trong thời gian 6 tháng để thi đạt B2.

Chương trình đào tạo nghề kép thực hành có trả lương sẽ học ở trường nào? Địa điểm? Thời gian học tập? Tên khóa học? Mức lương thực hành?

Nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm bản thân khi tham gia chương trình đào tạo.

Lưu ý: Quy định của ĐSQ chi phí ăn ở sinh hoạt tối thiểu của sinh viên trong thời gian học tiếng là 720 EUR/tháng và thời gian học nghề là 800 EUR/tháng.

Kết luận:

Khẳng định nội dung nêu ở mở bài về ưu điểm của chương trình. Hoặc:

Khẳng định bản thân mong muốn và đủ điều kiện tham gia chương trình.

Gửi kèm hồ sơ liên quan + Cảm ơn hoặc đề nghị.

Lưu ý :

Khi viết thư xong phải kiểm tra kỹ chính tả – dấu chấm – dấu phẩy – dấu trong ngoặc, format font chữ – cỡ chữ, cân lề, cách dòng giữa các đoạn văn, … tất cả phải thống nhất và cân đối.

Sửa lại câu văn cho ngắn gọn, xúc tích, tránh các từ lặp lại.

Nguồn: nhật Vinh ETS


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN